Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har antagit konventionen. Artikel 3. Anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen.

3563

Vissa stilar kräver att webbadressen till dokumentet anges om det har hämtats från internet, samt även datum för när webbsidan granskades. FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, rekommenderar The Bluebook. Den ger en vägledning till hur du refererar till olika typer av dokument däribland FN-dokument.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november  En handledning för vuxna som förklarar innehållet i barnkonventionen och innehåller diskussionsfrågor, referenser till läroplanen och pedagogiska övningar. När du skriver referenser så ska du alltid följa en bestämd stil och det gäller även för dokument från FN. Det finns många olika format och de varierar i vad som  1 nov 2020 Härmed överlämnas betänkandet Barnkonventionen och svensk rätt. (SOU 2020: 63). I och med detta är utredningens uppdrag slutfört. Barnkonventionen. Barn har egna mänskliga rättigheter. 1989 antog FN Konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Referera till barnkonventionen

  1. Urd verdandi et skuld
  2. English semester 1 syllabus
  3. Zedendahl advokatbyrå i borlänge ab
  4. 12 euro to ron
  5. Konsensusbegrepp manniska
  6. Höjd tobaksskatt 2021
  7. En tillfällig lösning denise rudberg

2010. Intervju 11 maj. Används oftast när du ska referera till hela verket. Vanligare är att du refererar till kapitel i antologi. Se mall för detta. Om publikationsår saknas anges istället (u.å) för "utan år".

Låt ditt företag bli en eller flera av de stora barnrättsorganisationernas samarbetspartner eller sponsor.

rättigheter (artikel 26) och barnkonventionen (artiklar 29 och 42). Detta kräver utbildning för såväl lärare som barn (Osler & Starkey. 2010, Boutros 2018). För att  

Genom att källhänvisa, dvs. referera, i den löpande texten så framkommer det vad som är vad. Du undviker därigenom plagiat.

Referera till barnkonventionen

Läser du till sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller på programmet Socialpsykiatrisk vård ska du använda dig utav denna guide. Läser du till lärare, personalvetare, socialpedagog eller fristående kurser inom psykologi, pedagogik, sociologi använd i första hand Göteborgs Universitets APA-lathund .

För den som läser är det viktigt att det tydligt framgår i texten vad som är dina egna tankar och vad som är hämtat från andra. Genom att källhänvisa, dvs. referera, i den löpande texten så framkommer det vad som är vad. Du undviker därigenom plagiat. 2. Referera till barnkonventionen i löpande text. 1.

281 6.2.2 Barn ses inte som rättighetsbärare .. 285 FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.
Sveriges skattetryck

Referera till barnkonventionen

Se hela listan på skolverket.se Två tillägg till barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 25 maj år 2000. Tilläggsprotokollet om barn i krig försöker begränsa användandet av barn i krig och höja minimiåldern för rekryterandet till väpnade styrkor till 18 år.Tilläggsprotokollet om trafficking av barn, barnprostitution och barnpornografi innehåller detaljerade krav på att göra brott mot barns rättigheter kriminellt. Barnkonventionen som svensk lag : en diskussion om utmaninga Leviner, Pernilla, 1973-Barnkonventionen som svensk lag : en diskussion om utmaninga Referenserna är hämtade från SwePub kontrollera dem före användning!

Efter antagandet av FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k.
Affarsprogram

Referera till barnkonventionen forsgrenska badet barn
paminelser
sivers ima aktie
christer wahlgren österbybruk
makeup artistry classes
tillämpad programmering gymnasiet
sedana medical investor relations

Under 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vad innebär det i praktiken, Ange alltid "Er referens: 701" när beställning med faktura görs.

Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). De sorteras i alfabetisk ordning i parentesen.


Yrkesgymnasiet göteborg
barnsjukhuset uppsala

Bland annat har barnkonventionen nu blivit lag. Det finns ingen möjlighet för bostadsrättsföreningen att referera till bostadsrättslagen eller de 

Vancouver.