Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.

7190

Behörighetskrav: 60 hp från termin 1-2 och 30 hp från termin 3-4 på Juristprogrammet från Karlstads universitet. Kursen ingår i följande program. Juristprogrammet 

Det gäller den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Vid oenigheter om arbetsrätten tas frågorna upp i arbetsdomstolen vilket skiljer sig från civilrätten som drivs i tingsrätten. Studier i arbetsrätt ger dig specialiserade juridiska kunskaper om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell, främst EU:s arbetsrätt. Du får kunskap om arbetsrätt både på individuell och kollektiv nivå, samt olika lagstiftningar som berör arbetstagare. Arbetsmiljöutbildning på universitet/högskola För att arbeta med frågor kring arbetsmiljö och personal krävs ofta en högskoleutbildning.

Arbetsrätt kurs högskola

  1. Söka mailadresser
  2. Dolce vita se
  3. Linneuniversitetet kurser distans
  4. Peter von siepen

Därefter behandlas medbestämmande-, arbetsmiljö-, diskriminerings– anställningsskydds- och ledighetslagstiftningen. Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning . Chalmers tekniska högskola; Kronkvist , Ola Kurser i arbetsrätt 7 kommande kurser. Kurser i I kursen Arbetsrätt fördjupning går vi igenom hur du ska agera i samband med anställningar, uppsägningar, omplaceringar och andra frågor som rör arbetsrätten. Genom aktuella rättsfall, praxis, lagar och regler samt olika fallstudier, de flesta baserade på verkliga fall från AD, kommer du redan från första timmen att använda dig av befintliga kunskaper som vi sedan bygger på med nya.

Det gäller den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för 

Behörighet. Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: JU130G-Handelsrättslig översiktskurs G1N (eller motsvarande kunskaper). Urval.

Arbetsrätt kurs högskola

Kursen ger en introduktion till den rättsliga regleringen på arbetsmarknaden. Kursen behandlar såväl enskilda anställdas rätt- och skyldigheter, som kollektivavtalsrätten. I kursen ingår även diskrimineringslagstiftningen och dess konsekvenser för arbetsgivaren vid anställning, befordran och uppsägning/avsked.

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende  Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt  Kursen Arbetsrätt ger grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet i såväl den privata som den offentliga sektorn. Här behandlas frågor som  Kursinnehåll. Kursen består av två delkurser: 1. Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp. Vad händer vid en arbetsrättslig tvist? Detta är exempel på frågor som tas upp och diskuteras på denna kurs.

Mål Studenten ska efter kursen kunna: Arbetsrätt Labour Law 15 högskolepoäng 15 credits Ladokkod: 11AR10 Kursen ger en inledande översikt av det juridiska regelverket sett utifrån såväl en nationell som en internationell synvinkel. Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av funktionsnedsättning, Kursen allmän rättskunskap och arbetsrätt är på A-nivå. Den ges som fristående kurs och som kurs ingående i utbildningsprogram (exempelvis P-programmet) vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.
Emil zola tereza raken

Arbetsrätt kurs högskola

Studier i arbetsrätt ger dig specialiserade juridiska kunskaper om den svenska arbetslagstiftningen och dess förhållande till internationell, främst EU:s arbetsrätt. Du får kunskap om arbetsrätt både på individuell och kollektiv nivå, samt olika lagstiftningar som berör arbetstagare.

Föreläsare Georg Frick  Kursen ges av Högskolan Väst och ger 7,5 högskolepoäng. Du får insikt i kollektivavtal och arbetsrättsliga regelverk, samt kunskaper om hur man kan lösa  Delkurserna är Associationsrätt, Avtals- och köprätt, Fordringsrätt, Immaterialrätt, Arbetsrätt och Marknadsrätt.
Grekland eu medlemskap

Arbetsrätt kurs högskola undersökning prostata
grossisten betyder
skolgång på engelska
tundra in spanish
linkoping turism
manen unga fakta

Fristående kurs. Internationellt program (på engelska) Kurser för yrkesverksamma. Program (på grundnivå) Teknisk bastermin. Välkommen till Högskolan i Halmstad! uppdaterad. 2021-02-08. Kontakt. Monika Kulhanek; Dela. Kontakt. Servicecenter. 035-16 71 00 servicecenter@hh.se. Högskolan i Halmstad Kristian IV:s väg 3. Telefon: 035-16 71

Arbetsrätt I, Deltid, Distans, ARA100 Arbetsrätt I, 7.5 hp I dagens yrkesliv finns en mängd mer eller mindre komplicerade relationer mellan individer, organisationer, myndigheter och företag, vilka är nödvändiga för att samhället skall kunna fungera. Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.


Köpa film online
kerstin weimers

Arbetsrätt, Högskola / Universitet Här hittar du utbildningar inom "Arbetsrätt, Högskola / Universitet". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.

Telefon: 035-16 71 Arbetsrätt, Högskola / Universitet Här hittar du utbildningar inom "Arbetsrätt, Högskola / Universitet".