Detta betyder att din fordran gentemot bolaget är en konkursfordran med lägst prioritering, vilket i sin tur innebär att du kommer få betalt för din fordran i den mån pengarna räcker till. Det du måste göra är att anmäla dig till konkursboet som fordringsägare.

2335

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare \nJonatan.Schytzer@jur.uu.se\n018-471 2212 \n \n

konkurs. Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet. Redan Konkursfordran. Beskrivning saknas! Rättsfall5. NJA 1992 s. 280: Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i konkurs.

Konkursfordran

  1. Lon kustbevakningen
  2. Fortrangda kranskarl
  3. Skatteverket efternamnsbyte
  4. Rumsliga förhållanden
  5. Rak petroleum share price
  6. Mönsterdjup sommardäck nya
  7. September-11

Återvinningskravets Sidebar listing: list and traverse vocabulary contents by a criterion. List vocabulary concepts alphabetically; A-Z; List vocabulary concepts hierarchically I en konkurs kan en borgenär som har en sådan fordran på gäldenären som har uppkommit innan konkursen började (konkursfordran) få utdelning. Borgenären är skyldig att bevaka sin fordran. Bevakning behövs dock inte om boförvaltaren utan bevakning beaktar en konkursfordran som han finner klar. Bevakningen skall ske skriftligt. Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2008 Ö 4397-06 Dok.Id 28990 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 Telefax 08-561 666 86 103 12 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se www.hogstadomstolen.se En arbetstagares fordran på uppsägningslön betraktas därför som en konkursfordran och inte som en fordran på konkursboet. Men för att få statlig lönegaranti är arbetstagarna skyldiga att utföra det arbete konkursförvaltaren anvisar.

saneringsföreläggande mot konkursboet, omvandla en konkursfordran till en massafordran?

Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär

25 % eller 50 %, av skuldernas belopp. Invändning som konkursförvaltaren eller borgenär gör i ett bevakningsförfarande om denne anser att en bevakad fordran är felaktig. Egendom som gäldenären får behålla vid utmätning eller konkurs.

Konkursfordran

En reklamation uppstår när en kund inte är nöjd med en redovisningsenhets levererade varor eller utförda tjänster på grund av att varan eller tjänsten inte motsvarade det som utlovats.

427 ).

och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten Det finns olika kategorier av fordringar som måste hanteras i en konkurs.
Maria vikman jakobstad

Konkursfordran

Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet. Redan Konkursfordran. Beskrivning saknas! Rättsfall5. NJA 1992 s.

Front Cover.
Lon vid konkurs

Konkursfordran vad betyder marginal
fysik begrepp på engelska
jämförelse världsreligionerna
thomas cervin motala
jim och jacob restaurang
kulturveckan stockholm 2021
borderline och bipolär sjukdom

Konkursfordran . Eftersom din fordran uppkom före konkursen av Ekforsen AB kan den göras gällande, 3 kap 1 § Konkurslag (1987:672), KonkL, se här. Vid en konkurs prioriteras fordringar olika enligt förmånslagen (1970:979), se här. Din fordran (avloppstanken och slamtömningen) klassificeras som en så kallad oprioriterad fordran.

Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close Kundförluster uppstår i en redovisningsenhet på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura med kredit från en redovisningsenhet.


Hamiltons advokatbyrå
moretime klockor kvalitet

Oprioriterad konkursfordran. Är fordringar som det omfrågade företaget har på företag som gått i konkurs, och där säkerhet saknas för fordringsbeloppet. Det innebär i ca 98 fall av 100 att fordringsägaren inte erhåller någon utdelning från konkursboet.

konkursfordran har alltid uppstått innan konkursen inleddes. En konkursfordran blir betald i den mån som medel kan frigöras genom konkursförfarandet. Konkurskostnader och massakostnader är sådana kostnader som konkursboet kan dra på sig, de är alltså hänförliga till konkursen i sig. konkursfordran är däremot att anse t. ex. ett anspråk att av kon-kursgäldenären utbekomma underhåll till något hans utom äktenskapet födda barn. En konkursfordran behöver icke vara till beloppet bestämd vid konkursens början — i fall den ännu, då bevakningen sker, icke är detta, bör den summa, till vilken den Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Begrepp.