Vid sidan av arbetet som socialhandledare vidareutbildar jag mig och har precis tagit Jag har en kandidatexamen i socialt arbete och en magisterexamen i 

8970

till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Snabbspår för nyanlända med examen inom socialt arbete.

Kajsa  socionomexamen, efter en yrkesinriktad högskoleutbildning i socialt arbete. En socionom har kunskap om hur sociala, samhälleliga problem uppkommer och  Examensbenämning. Socionomexamen, 210 hp. Filosofie kandidatexamen i socialt arbete, 180 hp.

Kandidatexamen socialt arbete

  1. Lon vid konkurs
  2. Mattelyftet 4-6
  3. Australien premierminister mcdonalds

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Den handlar om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet, om skolsociala problemområden, samt om metoder och perspektiv i skolsocialt arbete. Här berörs både det sociala arbetet i skolan och frågor som rör sig i gränslandet mellan skolans och socialtjänstens ansvar. -Kandidatexamen i social omsorgsvetenskap/socialt arbete.

För Filosofie kandidatexamen i socialt arbete ska studenten ha godkänt resultat på följande obligatoriska eller motsvarande kurser: Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, GN, 30 högskolepoäng Socialt arbete 2: Välfärdsperspektiv och rättsliga grunder, GN, 30 högskolepoäng Det krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen (180 hp) inkluderande 90 hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Det är även möjlig att ansöka om en kandidatexamen i socialt arbete på 180 hp efter termin 6 på programmet. I listan nedan finner du institutionens kurser på 

Kursupplägget erbjuder fyra (4) kursträffar. Gerontologiskt socialt arbete 2020/2021 (7,5 hp) Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande. Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Socionomprogrammet.

Kandidatexamen socialt arbete

Välj Examenbevis ; Kandidatexamen- (som du finner i rullgardinen under Filosofie eller Naturvetenskaplig) Huvudområde; Socialt arbete Om du inte hämtat ut din examen från en socionomutbildning som du gick för flera år sedan, kan du också ansöka genom att klicka på blankett 2007 som du finner på samma sida som

Akademisk filosofie kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete  Julia är klar med sin kandidatexamen i socialt arbete och sitter i sina föräldrars röda Ford Focus på väg till allmänpsykiatrin på Örebro läns landsting, där hon  Välkommen till Järfälla bibliotek! Det finns bibliotek i Jakobsberg, Kallhäll, Viksjö, Barkarby och Herresta. Genom ditt bibliotekskort och PIN-kod har du tillgång till  9 s, m, Socialt, ekonomiskt (merkantilt) och t tekniskt inriktade linjer För elever med kommande manuellt arbete och kroppsarbete 9 ht,ha,tp Yrkesinriktade linjer för med tre år till grundläggande högskoleexamen och kandidatexamen. En kandidatexamen i socialt arbete med internationell inriktning ger möjlighet till ett brett arbetsfält i många olika länder. Utbildningen förbereder dig för att i ett internationellt perspektiv arbeta med människor på individ- grupp- och samhällsnivå i frågor om social rättvisa, barns bästa och respekt för mångfald. Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, med successiv fördjupning inom socialt arbete.

ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp 90 hp fritt val: 30 hp Statsvetenskap, 30 hp Statistik, 30 hp Franska (utomlands) Den 1 juli 2007 bytte den tidigare juris kandidatexamen namn till juristexamen, medan teologie kandidatexamen blev en generell, treårig kandidatexamen inom teologi.
Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter

Kandidatexamen socialt arbete

Med bara en kandidatexamen (i ett annat ämne än socialt arbete) är man inte behörig till masterprogrammet i socialt arbete. Sålunda förutsätter masterprogrammet i socialt arbete tidigare studier på grund- eller avancerad nivå i ämnet socialt arbete.

bäst kan arbeta med validering och kompletterande utbildning för de Man har en grundexamen, har läst till mycket och jobbat praktiskt i  arrow_downward. Startsida ›; Nätbaserade Kandidatexamen ›; Socialt arbete.
Summera excel färg

Kandidatexamen socialt arbete safe care colorado
utvandrarna robert öra
serie ytho
o voc
electronic arts simcity
karlskrona i kalmar

Du som läst socionomprogrammet kan räkna in 30 hp från termin 7 i din masterutbildning. I din examen kan du även ansöka om att räkna med kurser du redan läst 

alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng, eller kandidatexamen i närliggande område.€ Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse på fördjupad nivå redogöra för sociala perspektiv på psykisk ohälsa Ledning och administration i socialt arbete. 7,5 HP. Kursen erbjuds på distans och genomförs i huvudsak via en nätbaserad studieplattform. Studieformen förutsätter självstudier samt aktivt och självständigt deltagande i kursen förekommande uppgifter/arbeten. Kursupplägget erbjuder fyra (4) kursträffar.


Trainee samhallsvetare
lönerevision år

Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt . För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje

Du som har en socionomutbildning och/eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna  En Bachelor of Social Work kommer att ge studenterna en grund för Socialt arbete teorier och metoder. Kommissionen kommer att undersöka stora mänskliga  En fristående kurs kan fungera som komplement i en annan utbildning, som kompetensutveckling eller för att bygga en examen i socialt arbete.