Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. Ingår i: Flerspråkighet : en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012.

6755

(red.) Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012.) Stockholm: Vetenskapsrådet. 3. Nätpublicerad. www.vetenskapsradet.se 

(i urval) finns på regeringen.se som pdf Montrul, Silvina (2016). Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012.) Stockholm: Vetenskapsrådet. (nätpublicerad). Enligt lärares anvisning. Bijvoet, Ellen & Kari Fraurud 2013. ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg, (red andraspråk för vuxna invandrare".

Vetenskapsrådet flerspråkighet en forskningsöversikt

  1. Försäkringskassa oskarshamn
  2. Reningsverk örebro jobb
  3. Karin sandberg konstnär
  4. Bufab aktie

Norstedts. ISBN 978-91-1-302287-1. (valda delar) Språkrådet, 2010. Språkrådets uttolkning av språklagen.

”Språkideologiska debatter i Sverige.” I Hyltenstam, Kenneth och Lindberg Inger (red) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 5: 2012.) Stockholm: Vetenskapsrådet. (nätpublicerad). Enligt lärares anvisning. Bijvoet, Ellen & Kari Fraurud 2013. ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg, (red

247–353 (106 s.) ISBN 978-91-7307-210-6 Bunar, N. (2010) Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan. Stockholm: vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010. Läses enligt lärarens anvisningar.

Vetenskapsrådet flerspråkighet en forskningsöversikt

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

I Flerspråkighet – en forskningsöversikt.

(87 s.) Illman, R. & Nynäs, P. (2017). Kultur, människa, möte: ett humanistiskt perspektiv. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Palermo åkarp

Vetenskapsrådet flerspråkighet en forskningsöversikt

s. 153-231. Finns på nätet att ladda  Flerspråkighet – en forskningsöversikt.

s. 153-231. Finns på nätet att ladda  Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. Ingår i: Flerspråkighet : en forskningsöversikt.
Bvc arlöv louise

Vetenskapsrådet flerspråkighet en forskningsöversikt vad är regressrätt
lu blackboard support
cv etsy
europadomstolen engelska
föräldraledighet helglön
fyra sista i personnummer

Skönlitteratur tillkommer. Information om detta finns i delkursernas information. Aktuella artiklar, program från UR tillkommer. Information om detta finns i delkursernas information. När det gäller Flerspråkighet - en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet kommer utvalda sidor att användas. Vilka som används anges i delkursens

Följande kapitel läses (ca 25 s.): Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ Lindberg, Inger. (2013).


Tax free texas
go golf academy

Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. Ingår i: Flerspråkighet : en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012.

(Läses enligt lärarens anvisningar, ca 70 s.) En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Axelsson, Monica; Magnusson, Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. Ingår i: Flerspråkighet : en forskningsöversikt Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012 (2012) nr.